Blog

13 Ağustos 2016

Dijital Dönüşüm: BlackLine Kurumsal Finans Yönetimi

BlackLine, finansal yönetim dönüşümünü hızlandırmak amacıyla finans ve muhasebedeki en karmaşık görevleri belirlemek için müşterilerle yakın bir şekilde çalışır. Böylece, bu görevleri işlemek, yönetmek ve uygulamak üzere daha stratejik bir hale getirir ve tam olarak otomatik hale getirir.

Elde edilen sonuç, finansın işleyişini tam olarak karşılayabilecek, güçlü, bulut-tabanlı teknoloji ve gerçek zamanlı otomasyon sağlayan BlackLine Mali Kontrol ve Otomasyon Platformudur. BlackLine’ın finans ve muhasebe süreçlerini dönüştürme vizyonu, fazladan yapılan işlemleri modernleştirip tam finans otomasyonu sağlayarak, gerçek üretkenliği arttırmaktadır.

blackline is ortagiBlackLine daha akıllı ve çok daha verimli bir şekilde çalışabilmeleri için, şimdiden dünya genelinde 1.000 müşteriye hizmet veren bir platform sunmaktadır. Bu amaçla fazladan yapılan ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan çağ dışı muhasebe süreçleri ve nokta çözümlerinin ötesine geçmektedir. BlackLine çözümlerinin bir arada bulunduğu platform sayesinde, finans departmanları, finansal kapanış, hesap mutabakatları, planlama, analiz, şirketler arası işlemler, risk ve uyumu da kapsayan, görev bakımından kritik işlemleri gerçek zamanlı olarak, tam anlamıyla güvenilir ve sağlam bir bulut üzerinden gerçekleştirebilecek. BlackLine’a en çok güvenenler, manuel olarak hesap tablosuyla yürütülen muhasebe ve finans işlemlerini otomasyona geçirip otomatikleştiren ve ayrıca benzersiz kontrol, görünürlük ve verim sağlayan uçtan uca işlevli muhasebe ve finans departmanlarıdır.

BlackLine Finansal Kapanış Yönetimi

Birçok şirket muhasebe kayıtlarını en az kaynakla, kısıtlı bir sürede kapatmak zorundadır. Mevcut düzenleyici ortam nedeniyle bu teslim tarihlerine sıkı kontrol ihtiyacı ve yüksek derece doğruluk eşlik eder. BlackLine Finansal Kapanış Çözümü özellikle bu zorluk ve ihtiyaçlara hitap etmektedir. Sayıların doğruluğunu; görevlerin ayrılmasını; kapanış etkinliklerinin zamanında gerçekleştirilmesini; makul düzeylerde incelemeyi; ve destekleyici belgeleri depolamak ve korumak için çevrimiçi belge depolama hizmetlerini kontrol eder. Hepsi bir arada entegre çözümdür. Uçtan uca finansal kapanış işlemlerini yöneten önemli ürünler arasında Hesap Mutabakatları, Görev Yönetimi, İşlem Eşleşmesi, Muhasebe Fiş Girişleri, Varyans Analizi ve Mutabakat Bütünlüğü Yöneticisi yer alır.

BlackLine Mutabakat Yönetimi

Muhasebeciler ve kontrolü gerçekleştirenler bilanço mutabakatlarının tüm hesaplar için kusursuz, doğru ve güvenilir olmasını ve muhasebe ilkeleri gereğince zamanında hazırlanmasını/incelenmesini sağlama konusunda baskı altındadır.  Günümüzde birçok şirket kağıt ve hesap tablosu ağırlıklı manuel işlemler uygularken, BlackLine Mutabakat Yönetimi Çözümü bilanço mutabakatları hazırlama ve incelemeyi kolaylaştırmak için bu süreci otomatize etmektedir. Mutabakat işlemini yöneten, paketin önemli ürünleri arasında şunlar bulunmaktadır: Muhasebe Mutabakatları ve İşlem Eşleme.

BlackLine Kontrolleri ve Denetim

Halka açık şirketlerin Sarbanes-Oxley Kanunu gereğince finansal raporlama ve bilgi teknolojilerine dair şirket içi kontrol ve prosedürleri tesis etmesi gerekmektedir. Bu şirketler, yasal ve mali kontrollerin belgelenmesi ve kontrolünün maliyet ve zamanıyla ilgili zorluklarla karşılaşır. BlackLine Kontrol Teminatı çözümü, şirketlerin yasal uyum girişimlerini yönetmelerini sağlar. Örneğin şirketlerin Sarbanes-Oxley ile uyumunu sağlamaya yardımcı olmak amacıyla bu çözüm, COSO 2013 kontrol listesi, Denetçi görevleri, en iyi uygulama kılavuzları, başarısız/başarılı olan kontrol testlerini gösteren gösterge paneli ve sorunları gidermek için bir görev listesi sunmaktadır. Kontrol ve denetim gerekliliklerini ele alan önemli ürünler arasında şunlar bulunmaktadır: Muhasebe Mutabakatları, Görev Yönetimi ve Varyans Analizi.

BlackLine Şirketler Arası İşlemler

İlgili iki tüzel kişi arasında gerçekleşen işlemlerden dolayı oluşan bakiye, şirketin konsolide finansal tablosunun hazırlanması sırasında tasfiye edilmeli veya uygun bir şekilde uyumlu hale getirilmelidir. Bu işlemler genellikle sınır ötesi işlemlerdir ve zamanla konsolide büyük defterde bir araya gelen farklı muhasebe sistemleriyle yönetilmektedir. Ülkeye has yasal gereklilikler, döviz kurları, giriş zamanlamaları, yeniden faturalandırma ve düzeltmenin yüksek değeri, dengesizliğe yol açarak sorunun çözülmesi için araştırma yapılmasını gerektirebilir; bu da çok değerli vaktin ve kaynakların harcanmasına neden olur.

BlackLine, bu tür sorunlara çözüm olarak, çok uluslu büyük şirketlere şirketler arası işlemleri için bir takas merkezi sunmaktadır.

BlackLine’ın merkezinde teknik bulut-tabanlı platform yer alır. Bu platform, güvenlik, iş akışı, iş kuralları, veri yönetimi, belge yönetimi, analiz ve herhangi bir ERP (kurumsal kaynak planlaması) ve finans sistemiyle entegrasyon gibi tüm ürünlerde kullanılan önemli fonksiyonları sağlar.

Tüm BlackLine ürünleri tek bir bulut-tabanlı platform üstüne kuruludur. Bu platform hem kullanıcıların verileri/istisnaları kusursuz biçimde aktarmasını ve paylaşmasını sağlar hem de çeşitli ürünler arasında tutarlı erişim kontrolü ve iş akışı sunar. Tüm ürünlerin sıkı entegrasyonu, acil bir ihtiyacı karşılayan ilk ürünle başlanmasının ardından, her bir ürünün birbiriyle uyum sağlaması sayesinde diğer ürünlerin de kullanılmasına önayak olur.

BlackLine’ın Tamamen Entegre, Yüksek Güvenlikli Bulut Teknolojisi

  •  Alınacak, yüklenecek veya bakımı yapılacak hiçbir yazılım veya donanıma gerek olmadan
  •  Altyapı yatırımı yapmadan
  •  Hızlı kullanıma alma
  •  Kusursuz entegrasyon
  •  Kolay sürüm güncelleme
  •  Yazılım destek ücretleri olmadan
  •  Her an, her yerde erişim
  •  En düşük toplam sahip olma maliyeti
Genel , , , , , ,

İletişime geçin