Blog

25 Şubat 2020

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni Destekliyoruz!

Şubat 2020 itibariyle, INSPARK olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Girişimine katıldığımızı sizinle de paylaşmak istedik!

“Şirketimiz INSPARK’ın UN Global Compact’in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili on ilkesini desteklediğini belirtmekten memnuniyet duyarım. Bu vesileyle söz konusu ilkeleri kendi etki alanımızda geliştirilmesine yönelik niyetimizi belirtiriz. UN Global Compact ve ilkelerini şirketimizin stratejilerinin, kültürünün ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi ve özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen işbirliği projelerinde yer almayı taahhüt etmekteyiz.” 

Serdar Susuz

INSPARK CEO

Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)

Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere farklı alanlarda sürdürülebilir bir mücadele sağlamak amacıyla yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır.

2000 yılından bu yana 160’dan fazla ülkede 9.500’ün üzerinde kurumsal katılımcı ve paydaşın imzasıyla dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sorumluluk girişimi olan Küresel İlkeler Sözleşmesi insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana başlıkları altında 10 evrensel ilke belirlemiştir.

 

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Çevre

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

 

 

 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi dünyanın her yerinde şirketleri küresel olarak kabul edilmiş 10 ilke hakkında detaylı bilgiye linkten, INSPARK UNGC profiline ise bu linkten ulaşabilirsiniz.

Haber

İletişime geçin