Blog

4 Şubat 2014

INSPARK ISO 9001 ve ISO 10002 almaya hak kazandı

 

Bulut bilişim konusunda Türkiye’nin önde gelen şirketlerden biri olan INSPARK, teknolojik alt yapısına yaptığı yatırımların ardından, müşteri memnuniyetini odaklı yapısını da ISO belgeleri ile tescilledi.

INSPARK ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesine Layık Görüldü

Bulut bilişim sektöründeki lider büyümesini devam ettiren INSPARK, yönetiminkalitesini de tescilledi. ISO 9001 kalite belgesini almaya hak kazanan INSPARK, müşteri memnuniyeti, verimliliğini ve pazar payını arttırıp, maliyetleri düşürme planlarında emin adımlarla ilerliyor. 1987 yı­lın­da ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren geniş bir uy­gu­la­ma ala­nı­nı bu­lan ISO 9001, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan bir yönetim sistemi modelidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

INSPARK ISO 10002 Belgesini Aldı

INSPARK, uluslararası alanda “müşteri memnuniyeti ve problem çözümü”nün sembolü olan ISO 10002 Sertifikasını almaya hak kazandı. “ISO 10002 Belgesi” müşteri şikayetlerini başarılı bir şekilde ele alan ve müşteri ilişkileri yönetimi denetimlerini içeren bir belgedir. INSPARK bu belgeyi almak için bütün birimlerinin iş akış şemalarından, sistem prosedürlerine kadar tüm evrakların titizlikle incelenmesi, şikayet ve taleplerin alınması, araştırılması, çözümlenmesi, çözümlere yönelik vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarına göre süreçlerin iyileştirilmesi konularındaki denetimlerde ISO yetkilileri ile beraber çalıştı.

Haber , , , , ,

İletişime geçin