Blog

14 Eylül 2020

Dinamik Zamanlarda Perakende

Tüketiciyle her zaman doğrudan iletişim halinde olan bir sektör olan perakende, tedarik zincirinde kilit bir noktada duruyor. Farklı segmentlerden tüketiciler, perakende sektörü sayesinde geniş yelpazede ürün ve hizmetlere erişebiliyor. Bu noktada perakende, iş dünyasındaki neredeyse tüm sektörleri çok yakından ilgilendiriyor.

Merkezi bir sektör olarak perakende, hızlı değişen tüketici taleplerine doğru bir şekilde cevap verebilmek için dinamik olmak ve farklı satış kanallarını koordineli bir şekilde yürütmek zorunda. COVID-19 pandemisi ise halihazırda değişim içinde olan iş dünyasına farklı yönde bir ivme kazandırdı. Bu krizle belirlenen günümüz koşulları perakende sektörü için zorlayıcı şartları da beraberinde getirdi. Bu durum şimdiki zaman için talihsizlikler ve gelecek için fırsatlar yarattı.

COVID-19 Krizi ile Neler Değişti?

Önce krizle beraber perakende sektöründe nelerin değiştiğine bakalım. Online ve offline yönleriyle tüm perakende sektörü COVID-19 krizinden çok derin şekilde etkilendi. Dünyanın pek çok yerinde mağazaların çoğu kapalıydı, açık olanlarda da müşteri sayısı azaldı. Tedarik zinciri ciddi bir biçimde bozuldu.

Çalışan sağlığı, tüketici güveni gibi konularda sürekliliği sağlayabilmek adına yeni stratejilere ihtiyaç duyuldu. Krizden kaynaklı değişimin en önemli boyutlarından biri de tüketicinin harcamalarındaki niteliksel değişim oldu. Tüketicinin taleplerinde temel ihtiyaçlar ve ev araç gereçleri yönünde bir kayma yaşandı.

Olumsuz değişimlerin yanında online alışverişin hızla artması perakendeciliğin geleceği için yeni bir alan açtı. Sektörün bu krizden alması gereken derslerden biri de hızlı karar almanın önemi. Şirketler, geleceğe yönelik farklı senaryoları göz önünde bulundurarak kısa veya uzun vadeli planlar yapmalı.

Perakendeciler Neler Yapmalı?

Dinamik zamanlarda başarılı perakendeciliğin yolu yeni koşullara çevik bir şekilde uyum sağlamayı gerektiriyor. Perakende sektörü, bu hızlı değişen gerçekliğe doğru yanıtları verebilmek için çeşitli adımlar atmanın gerekliliğini kavradı.

Atılacak adımların ilki dijitali önceleyen bir model geliştirmek. İnternet alışverişi trendinin bu krizden sonra da yükselerek devam etmesi beklendiğine göre perakendeciler internet alışverişi deneyimine öncelik vermeli. İyi bir web sitesi hazırlamak yeterli değil, şirketler e-ticaret görünürlüğünün ötesine geçmeli. Etkili bir dijital modelin yolu dijital pazarlamaya ağırlık vermekten geçiyor.

Tüketicilerin artık çok daha bilinçli olduğu düşünüldüğünde en başa dönüp yeniden düşünmenin bir zararı yok. COVID-19 krizi esnasında müşterilerinin güvenini kazanabilen markalar öne çıktı. Bundan sonrası için de perakendeciliğin temeline inerek tüketicinin ne istediğine odaklanılmalı. Bunun için müşteri odaklı bir servis ve isabetli pazarlama yöntemleri geliştirilmeli.

Atılacak adımlardan biri de mağazaları yeniden düşünmek. Kapanan mağazalar artık açılıyor olsa da tüketiciler mağazalara gitmenin gerekli olmadığını düşünmeye başladı. Mağazalar bu dijitali önceleyen modelin ışığında yeniden tasarlanmalı. Yeni ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan mağazalar müşteri çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

Perakendeciler esnek operasyonlar yürütmeye hazırlıklı olmalı. Yeni gelişmeler tedarik zincirini derinden sarstı. Tükenen stoklar ve kapanan online mağazalar gördük. Bu nedenle perakendecilerin geleceği planlarken esnekliğe ve çabukluğa yatırım yapmaları gerekmekte. Bu noktada otomasyona ağırlık verip bilgi akışının kesintisiz şekilde sağlanması gerekiyor.

Yukarıda bahsedilen tüm adımların atılabilmesi için gücünü teknolojiden ve yenilikten alan bir iş modeline ihtiyaç var. Göründüğü kadarıyla online alışveriş bu krizden sonra da ivme kaybetmeyecek. Müşteri taleplerine ve sektörel dalgalanmalara uyum sağlamak için teknolojiden tam anlamıyla yararlanmak gerekiyor.

Temassız ve mobil ödeme opsiyonları, sesle alışveriş gibi yöntemler bu yenilikçi çözümlere örnek verilebilir. Veri ve yapay zekadan faydalanmak burada çok önemli. Perakendecilerin öncelikli sorumluğu elbette teknoloji geliştirmek değil ama doğru teknoloji firmalarından destek alarak kendilerini geliştirebilirler.

Perakende için Salesforce

Dijital odaklı iş modelleri önem kazandıkça piyasa dinamikleşiyor. Perakendeciliğin geleceği de hız, esneklik ve kişisellikte yatıyor. Fonksiyonel, esnek ve doğru ölçekte sunduğu hizmet ile Salesforce, müşterilerine en iyi hizmeti vermek isteyen perakende firmaları ile iş birliği yapıyor.

Salesforce, piyasadaki perakende firmalarının COVID-19 krizinden iyileşmesi yolunda önemli bir aktör. Yeni, kesintisiz e-ticaret ve dijital deneyimler oluşturmak için çalışan şirket, perakende yolculuğu içinde esnek ve inovatif operasyonlar yürütüyor. Salesforce’un perakende firmaları için yaptıkları arasında Marketing Cloud ile pazarlama otomasyonu da var.

Dinamik zamanlarda müşteri odaklı bir servisin önemini kavrayan Salesforce, farklı kanallarda kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmayı amaçlıyor. Müşterilere yardımcı olmak için müşteri hizmetleri yeteneklerini ölçeklendiriyor. Küresel ölçekte çalışarak, müşteri hizmetlerini, e-ticaret aktivitelerini ve pazarlama girişimlerini destekliyor.

Salesforce, online ve yüz yüze olanı ideal şekilde birleştirmek için teknolojinin imkanlarından faydalanarak çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri etkili bir biçimde birbirine bağlıyor. Yapay zekadan güç alarak tasarlanmış çözümler sunarak perakende firmalarının akıllı ve hızlı kararlar almalarına yardım ediyor.

Dinamik zamanlarda perakendeciliğin zorluklarını ve fırsatlarını bu yazıda anlatmaya çalıştık. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi “Dinamik Zamanlarda Perakende – Pazarlama Otomasyonu ile Yapabilecekleriniz” adlı webinarımız aracılığıyla elde edebilirsiniz.

İş dünyasındaki trendleri sıkı takip etmek perakende firmaları için son derece kritik. Bu nedenle perakende firmaları, pazarlama, satış ve hizmet süreçlerini etkili bir şekilde yürütebilmek için Salesforce çözümlerine başvuruyor. Yenilikçi olması ve sürdürülebilir bir iş modeli benimsemesi ile Salesforce perakendeciler için önemli bir değer olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Genel

İletişime geçin